فرم اعلام آمادگی در برنامه های موسسه

جهت عضویت در همیاران نمایشگاهی

  1. پر کردن فرم زیر و ارسال آن و دریافت کد رهگیری
  2. فکس کپی شناسنامه ، کارت ملی و یک قطعه عکس3*4 به شماره 02433441106 و یا به ایمیل daftar.salmandan@gmail.com ارسال فرمائید.

 

تاریخ تولد
تاریخ تکمیل فرم

روزهای همکاری


ساعات همکاری


shooow

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل