اهدای اینترنتی اشخاص حقیقی

*نوع اهداپرداخت الکترونیکی از طریق کلیه‌ی کارت‌های بانکی عضو شبکه‌ی شتاب

مبلغ: ریـال

لطفا درگاه پرداخت را انتخاب نمایید:با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم