اهدای نقدی اشخاص حقوقی غیر دولتی

جهت ثبت اهدای نقدی لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید

گزینه های مشارکت نقدی


نحوه واریز

نمایش نام شرکت در فهرست همیاران موسسه


shooow

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم