اهدای نقدی اشخاص حقوقی غیر دولتی

جهت ثبت اهدای نقدی لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید

*گزینه های مشارکت نقدی


*نحوه واریز

*نمایش نام شرکت در فهرست همیاران موسسهبا کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم