اهدای نقدی اشخاص حقیقی

جهت ثبت اهدای نقدی لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید

تاریخ تولد

*گزینه های مشارکت نقدی


*نحوه واریز

*نمایش نام و نام خانوادگی در فهرست همیاران موسسهبا کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم