آلبوم تصاویر

14 تصویرحضور انجمن پیشکسوتان ورزشی استان زنجان در هفت باغ مهربانی96/10/22
10 تصویرحضور دکتر مرتضی خاتمی نماینده ماهنشان، ایجرود و بوغداکندی،محمدی قیداری مدیرکل بهزیستی و منافی مدیر شهرستان زنجان در هفت باغ مهربانی 96/10/10
7 تصویردیدار آقای شهرام میرزایی رئیس سازمان هلال احمر استان زنجان از مرکز هفت باغ مهربانی زنجان96/10/03
18 تصویرمراسم جشن یلدای پدربزرگ‌های هفت باغ مهربانی96/09/30
4 تصویرحضور دانش‌آموزان دبیرستان امیرکبیر۲ زنجان در هفت باغ مهربانی96/09/16
10 تصویرحضور هفت باغ مهربانی در یازدهمین نمایشگاه لوازم‌ خانگی در نمایشگاه کاسپین زنجان 96/09/14
23 تصویرحضور دانش‌آموزان مدرسه جلیل خانی زنجان در مرکز هفت باغ مهربانی96/09/09
13 تصویربازدید مدیران اداره کل آموزش و پرورش و مدیران مدارس زنجان از هفت باغ مهربانی96/09/08
4 تصویربازدید طلاب خواهر حوزه علميه زينب كبري ماه نشان از مرکز هفت باغ مهربانی 96/9/1
7 تصویرارائه خدمات دندانپزشکی به پدربزرگ‌ها توسط دندانپزشکان دانشکده دندانپزشکی
8 تصویربازدید کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان زنجان از هفت باغ مهربانی96/8/29
21 تصویرحضور اعضاي مؤسسه خيريه فرزانگان سالمندان

اهدا از طریق موبایل

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم