آلبوم تصاویر » بازدیدها 96

4 تصویرحضور دانش‌آموزان دبیرستان امیرکبیر۲ زنجان در هفت باغ مهربانی96/09/16
23 تصویرحضور دانش‌آموزان مدرسه جلیل خانی زنجان در مرکز هفت باغ مهربانی96/09/09
13 تصویربازدید مدیران اداره کل آموزش و پرورش و مدیران مدارس زنجان از هفت باغ مهربانی96/09/08
4 تصویربازدید طلاب خواهر حوزه علميه زينب كبري ماه نشان از مرکز هفت باغ مهربانی 96/9/1
8 تصویربازدید کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان زنجان از هفت باغ مهربانی96/8/29
16 تصویربازدید آقای مهندس وثوقی مدیر کل محترم راه و شهرسازی و معاونین محترم راه و شهرسازی از پدربزرگ های هفت باغ مهربانی در96/8/14
6 تصویردیدار پر محبت دانشجویان دانشکده علوم پزشکی با پدربزرگهای هفت باغ مهربانی
5 تصویردیدار جمعی از هنرمندان شاعر زنجانی و شعرخوانی در کنار پدربزرگهای هفت باغ مهربانی
8 تصویردیدار جمعی از دانشجویان دانشگاه زنجان با پدربزرگهای هفت باغ مهربانی
6 تصویردیدار رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی و نیروی انتظامی با پدربزرگهای هفت باغ مهربانی1396/07/20
7 تصویردیدار فرمانده یگان ویژه با پدربزرگهای هفت باغ مهربانی 1396/07/18
10 تصویردیدار مدیر محترم بهزیستی استان زنجان از هفت باغ مهربانی96/7/12


با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم