حضور رییس اتاق بازرگانی تبریز به همراه جمعی از مسولان تبریزی و اعضای مجمع خیرین سلامت استان آذربایجان شرقی در هفت باغ مهربانی زنجان

به گزارش موسسه خیریه هفت باغ مهربانی( خانه سالمندان زنجان)، رییس اتاق بازرگانی تبریز به همراه جمعی از مسولان تبریزی و اعضای مجمع خیرین سلامت استان آذربایجان شرقی در هفت باغ مهربانی زنجان حضور یافتند و با پدربزرگ های این مرکز دیدار کردند.

 بازدید از بخش های مختلف مرکز نگهداری سالمندان و دیدار با پدربزرگ های این مرکز از جمله بخش های این دیدار بود.

جمع حاضر همچنین از کارگاه نقاشی و سفالگری پدربزرگ های هفت باغ مهربانی بازدید و از نزدیک در روند کلاس های آموزشی این مرکز برای پدربزرگ ها قرار گرفتند.

 در این دیدار مهندس حسن زاده رییس اتاق بازرگانی تبریز ضمن بازدید از بخش های این مرکز و تمجید از عملکرد موسسه خیریه هفت باغ مهربانی زنجان، اظهار کرد: حمایت اتاق بازرگانی زنجان از این مرکز و پیشبرد برنامه های آن کار بسیار ارزنده ای است که در بین اتاق های سراسر کشور متمایز است.

حسن زاده با تاکید بر ضرورت حمایت از قشر سالمند در جامعه، ادامه داد: اتفاقات بسیار خوبی در  هفت باغ مهربانی زنجان رخ داده است.


۱۳۹۷/۰۹/۱۵، ۱۱:۱۶:۱۴       93
Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل