کنفرانس منطقه آسیا – اقیانوسیه سالمندی جمعیت

کنفرانس منطقه آسیا – اقیانوسیه با موضوع نقش خانواده، اجتماع و دولت در جوامع رو به سالمندی از یکم تا سوم آبان ماه سال ۹۷ در هتل پارسیان استقلال استان تهران برگزار میشود.

 

این کنفرانس توسط وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی ، سازمان بهزیستی کشور، دبیرخانه شورای ملی سالمندان، صندوق جمعیت ملل متحد در ایران، و سازمان بین الملل کمک-رسان سالمند در منطقه اسیا و اقیانوسیه برنامه ریزی شده است.


۱۳۹۷/۰۷/۳۰، ۱۳:۰۵:۲۷       132
Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل