دیدار جمعی از معاونان و کارکنان سازمان شهرداری زنجان با پدربزرگ‌های هفت باغ مهربانی در هفته سالمندان

به گزارش موسسه خیریه هفت باغ مهربانی زنجان، جمعی از معاونان و کارکنان سازمان شهرداری زنجان روز گذشته و همزمان با هفته سالمندان مهمان پدربزرگ‌های هفت باغ مهربانی شدند.

در این دیدار صمیمی، معاونان و کارمندان شهرداری در محل مرکز نگهداری هفت باغ مهربانی زنجان(خانه سالمندان) از قسمت‌های مختلف این مرکز بازدید کردند و در جریان آخرین رویدادها و رخدادهای این موسسه خیریه قرار گرفتند.

دیدار چهره به چهره و گپ و گفت‌وگو با پدربزرگ‌های هفت باغ مهربانی از دیگر بخش‌های این دیدار بود.


۱۳۹۷/۰۷/۱۱، ۰۹:۴۰:۴۵       158
Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل