پدربزرگ‌های هفت باغ مهربانی زنجان در نخستین روز از هفته سالمندان به زیارت امامزاده سید ابراهیم(ع) زنجان رفتند

به گزارش موسسه خیریه هفت باغ مهربانی زنجان، پدربزرگ‌های این مرکز امروز در نخستین روز از هفته سالمندان و روز جهانی سالمند به زیارت امامزاده سید ابراهیم (ع) زنجان رفتند.

این برنامه در راستای اجرای برنامه‌های فرهنگی و زیارتی موسسه خیریه هفت باغ مهربانی زنجان برگزار شد که در آن جمع کثیری از پدربزرگ‌های این موسسه حضور داشتند.

حضور همیاران و مردم خیر و نوعدوست زنجانی در این مراسم بسیار پررنگ و چشمگیر بود که نشان از عمق توجه جامعه به سالمندان دارد.
در هفته سالمندان برنامه‌های متنوع و بسیار خوبی برای برگزاری در نظر گرفته شده است که طی این هفته برگزار خواهد شد.


۱۳۹۷/۰۷/۰۹، ۱۶:۰۰:۰۲       154
Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل