حضور پدربزرگ‌های هفت باغ مهربانی زنجان در مراسم عزاداری دسته حسینیه اعظم زنجان

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه هفت باغ مهربانی زنجان، پدربزرگ‌های هفت باغ مهربانی امسال نیز همچون سال‌های گذشته در دسته حسینیه اعظم زنجان حضور پیدا کردند.

موسسه هفت باغ مهربانی زنجان در راستای پیگیری برنامه‌های خود در بخش فرهنگی و با هدف توجه به همه نیازهای سالمندان زنجان، امسال و به همت مدیریت مرکز نگهداری سالمندان، همراه با تعدادی از پدربزرگ‌های هفت باغ مهربانی در دسته باشکوه عزاداری حسینسه اعظم زنجان حضور یافت.

موسسه خیریه هفت باغ مهربانی همچنین با ایجاد غرفه‌ای در مسیر عزاداری دسته‌های عزاداری از تاریخ هشتم محرم ماه تا یازدهم محرم ماه نسبت به جذب همیار و توسعه فرهنگ نیکوکاری اقدام کرد.


۱۳۹۷/۰۶/۳۱، ۱۱:۰۶:۳۴       155
Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل