حضور پدربزرگ های هفت باغ مهربانی زنجان در دومین جشنواره روستا

به گزارش موسسه خیریه هفت باغ مهربانی زنجان ( مرکز نگهداری سالمندان ) دومین جشنواره روستا میزبان پدربزرگ های هفت باغ مهربانی زنجان شد.

غرفه های مختلف شهرستان های ابهر ، خدابنده و طارم و ... در دومین جشنواره روستا میزبان پدربزرگ های هفت باغ مهربانی بودند و از این عزیزان به بهترین شکل ممکن پذیرائی کردند.

پدربزرگ های هفت باغ مهربانی زنجان با حضور در دومین جشنواره روستا از غرفه ها و بخش های مختلف این جشنواره بازدید کرده و مردم خونگرم و خیر زنجانی نیز به بهترین شکل ممکن از آن ها پذیرایی کردند.


۱۳۹۷/۰۶/۰۷، ۰۹:۲۶:۴۵       115
Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل