جشن عیدانه سازمان اتوبوسرانی و صنف رانندگان اتوبوس در هفت باغ مهربانی به مناسبت عید غدیر خم

به گزارش موسسه خیریه هفت باغ مهربانی زنجان ( مرکز نگهداری سالمندان ) سازمان اتوبوسرانی زنجان امسال نیز عید غدیرخم را با پدربزرگ های هفت باغ مهربانی زنجان جشن گرفت.

جشن عیدانه سازمان اتوبوسرانی زنجان امسال و در روز عید غدیرخم به همت کارکنان این سازمان و همچنین صنف رانندگان با انصاف و زحمتکش اتوبوس در زنجان ، همزمان با این عید مبارک در مرکز نگهداری سالمندان زنجان برگزار شد.

این جشن روز عید غدیرخم از ساعت 16 تا 18 برگزار و در پایان مراسم نیز از چند نفر از اتوبوسرانان و خیران زنجان تقدیر شد.


۱۳۹۷/۰۶/۰۸، ۰۹:۱۹:۲۱       132
Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل