حضور جناب آقای مهندس سعید امیدی رئیس سازمان همیاری شهرداری‌های زنجان و کارکنان این سازمان در هفت باغ مهربانی

به گزارش موسسه خیریه هفت باغ مهربانی زنجان، مدیرعامل و جمعی از کارکنان سازمان همیاری شهرداری‌های زنجان در مرکز نگهداری سالمندان زنجانی(هفت باغ مهربانی) حضور یافتند.

در این دیدار مهندس سعید امیدی به همراه معاونان و همچنین کارگران و کارمندان سازمان همیاری شهرداری‌های زنجان از بخش‌های مختلف این مرکز بازدید کردند.

همچنین دیدار و ملاقات با پدربزرگ‌های هفت باغ مهربانی و ارائه راهکار و پیشنهاد برای ارتباط سازنده بین دو طرف نیز از دیگر بخش‌های این مراسم بود.


۱۳۹۷/۰۵/۲۴، ۰۹:۳۰:۱۷       144
Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل