حضور خانم شهلا حسنی مدیر آموزش و پژوهش های توسعه آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان و همکاران این سازمان


date_range ۱۳۹۷/۰۴/۲۴، ۱۳:۴۷:۴۱       visibility 27
Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم