دیدار مدیران هفت باغ مهربانی زنجان با مهدی رهنما معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان و چند تن از اساتید این دانشگاه

به گزارش موسسه خیریه هفت باغ مهربانی زنجان، دیدار مدیران هفت باغ مهربانی زنجان با مهدی رهنما معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان و چند تن از اساتید این دانشگاه برگزار شد.

این دیدار در ادامه دیدارهای مدیران هفت باغ مهربانی با دستگاه‌ها، نهادها و ادارات دولتی و ... استان زنجان برگزار شد که در آن راه‌های همکاری دو جانبه در راستای توسعه فرهنگ توجه به سالمندان و بسط هرچه بیشتر این موضوع در جامعه بحث و تبادل نظر شد.

در این جلسه  صمد علیپور مدیرعامل هفت باغ مهربانی توضیحاتی پیرامون وضعیت سالمندی در کشور و استان زنجان و جایگاه و عملکرد هفت باغ مهربانی زنجان ارائه و راه‌های همکاری دو جانبه در رابطه با این موضوع بررسی شد.

علیپور با تاکید بر نقش آموزش در بحث فرهنگ‌سازی در بین جامعه دانشجویی و در جامعه و توجه به موضوع سالمندان، تصریح کرد: موسسه هفت باغ مهربانی سال گذشته در بحث فرهنگ سازی بسیار فعال در استان زنجان و برای جلب توجه جامعه به حوزه سالمندان فعالیت کرد.

در این جلسه  مهدی رهنما معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان با اشاره به افزایش جمعیت سالمندی در کشور، اظهار کرد: همین موضوع توجه بیش از پیش جامعه به موضوع سالمندان را ضروری می‌کند.

 وی با اشاره به اینکه موسسه خیریه هفت باغ مهربانی عملکرد بسیار خوبی در حوزه سالمندان داشته است، گفت: باید هرچه بیشتر در راستای فرهنگ سازی موضوع سالمندان در جامعه تلاش کرد.


۱۳۹۷/۰۲/۳۰، ۱۴:۳۶:۲۶       204
Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل