دیدار مدیران هفت باغ مهربانی زنجان با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان

به گزارش موسسه خیریه هفت باغ مهربانی، دیدار مدیران هفت باغ مهربانی زنجان با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان برگزار شد.

این دیدار در ادامه دیدارهای مدیران هفت باغ مهربانی با دستگاه‌ها، نهادها و ادارات دولتی و ... استان زنجان برگزار شد که در آن راه‌های همکاری دو جانبه در راستای توسعه فرهنگ توجه به سالمندان و بسط هرچه بیشتر این موضوع در جامعه بحث و تبادل نظر شد.

در این جلسه توضیحاتی پیرامون وضعیت سالمندی در کشور و استان زنجان و جایگاه و عملکرد هفت باغ مهربانی زنجان از سوی مدیران هفت باغ مهربانی ارائه و راه‌های همکاری دو جانبه در رابطه با این موضوع بررسی شد.

در ابتدای این جلسه  محسن عطائیان از مدیران هفت باغ مهربانی توضیحاتی پیرامون وضعیت سالمندی در کشور و استان زنجان و جایگاه و عملکرد هفت باغ مهربانی زنجان ارائه و اظهار کرد:  رفتارهای اجتماعی  پدربزرگ‌های این مرکز پس از استقرار هفت باغ مهربانی تغییر پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه برای بازنشستگان و سالمندان در حال حاضر برنامه جامعی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: با توجه به جمعیت سالمندی و افزایش روز افرون این قشر، باید برنامه‌ای همچون دیگر قشرها، برای سالمندان نیز در نظر گرفت.

در ادامه این جلسه الناز امین مدیر مرکز نگهداری هفت باغ مهربانی زنجان نیز در این جلسه با بیان اینکه حبحث روحیا ر قشرهایی همچون سالمندان، کودکان بی سرپرست و قشرهای خاص مهم است، اظهار کرد: حس ترحم به پدربزرگ‌های هفت باغ مهربانی از این مرکز برداشته شده و روحیه سالمندان به خوبی افزایش پیدا کرده است.

در این جلسه صمد علیپور مدیرعامل موسسه خیریه هفت باغ مهربانی نیز با بیان اینکه سالمندان به هم صحبتی و برنامه های مختلف در بخش های متنوع نیاز دارند، اظهار کرد:  به دنبال جای انداختن موضوع سالمندی و اهمیت آن در جامعه هستیم.

وی با بیان اینکه دستگاه‌ها باید وظایف خود در رابطه با سالمندان را احصا کنند، ابراز کرد:‌ هفت باغ مهربانی سال گذشته در بحث فرهنگی سالمندان هزینه کرده و کار کرده است.

جا برای کار در عرصه سالمندی وجود داشته و این بخش دارای ظرفیت بسیار خوب و بالایی است


شهرام طهماسبی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان در دیدار با مدیران هفت باغ مهربانی زنجان با بیان اینکه در بخش آموزش هر میزان که نیاز باشد آماده همکاری با هفت باغ مهربانی هستیم، اظهار کرد: باید از تجربه افراد سالمند و با تجربه که گنجینه گرانبهایی بوده، استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه جا برای کار در عرصه سالمندی وجود داشته و این بخش دارای ظرفیت بسیار خوب و بالایی است، تصریح کرد: بحث سالمندی تهدید نبوده بلکه یک فرصت است که در صورت برنامه‌ریزی اصولی می‌توان بهره‌برداری بسیار خوبی کرده و از تجربه این افراد استفاده کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با بیان اینکه باید به این بخش نگاه اقتصادی داشته و ظرفیت‌ها را نیز توسعه داد، تصریح کرد:‌ سالمندان نیز همچون همه قشرها نیاز به برنامه‌های اموزشی، فرهنگی  و ... دارند.


۱۳۹۷/۰۲/۱۹، ۱۰:۳۴:۴۲       163
Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل