دیدار دانشجویان دانشکده پرستاری با پدربزرگ‌های هفت باغ مهربانی زنجان

 


date_range ۱۳۹۶/۱۱/۱۹، ۰۸:۵۷:۱۸       visibility 18

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم