معاون اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان: توسعه ورزش در بین سالمندان استان زنجان الزامی است

معاون  اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان:
توسعه ورزش در بین سالمندان استان زنجان الزامی است

معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان با بیان اینکه کمیته ورزش‌های بزرگسالان هیأت ورزش‌های همگانی استان زنجان می‌تواند اثرگذاری بسیار بالایی در جامعه و همگانی کردن ورزش داشته باشد، گفت: سالمندان و بزرگسالان بیشتر از جوانان به ورزش نیاز دارند.

سالمندان و بزرگسالان ما به ورزش نیاز داشته و باید با یک برنامه‌ریزی آن را اجرایی کرد.

امروز در جامعه سالمندان و بزرگسالان ما بیشتر از جوانان نیازمند فعالیت ورزشی بوده و باید در این راستا برنامه‌ریزی و برنامه داشته باشیم.

http://zanjan.farsnews.com/news/13960926001969


date_range ۱۳۹۶/۰۹/۲۷، ۱۱:۳۷:۱۲       visibility 29

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم