رباتی که به سالمندان کمک می کند

به گزارش ساعت 24 شرکت خودرو سازی تویوتا که در زمینه ساخت ربات ها نیز فعالیت می کند در سال های اخیر ربات های مختلفی تولید کرده و آخرین مدل رباتی که این شرکت تولید کرده با افزایش مفاضل به 29 مورد که این مفاصل از هوشمندی بیشتری نیز برخوردار هستند توانایی بیشتری در تقلید عملکرد انسان به دست آورده اند.مدیر شرکت تولید ربات های تویوتا می گوید تلاش برای تولید این ربات با هدف افزایش تونایی ربات ها در فعالیت و عملکرد بهتر در حرکت های خود برای کمک بیشتر به انسان انجام شده است.این اقدام در ژاپن که از مدت ها پیش ربات ها در زندگی روزمره بکار گرفته می شوند با هدف کمک به خانواده ها در جامعه ای که همه ساله سالمند تر می شوند انجام شده است. ربات های با توانایی حرکت های پیچیده تر مشابه انسان بیشتر می توانند در انجام فعالیت های روزمره به سالمندان کمک کنند.این ربات که تی آر سه نام گرفته در یک نمایش عمومی حرکت های یک انسان را بخوبی تقلید می کند و توانایی های خویش را به نمایش می گذارد.


date_range ۱۳۹۶/۰۹/۱۹، ۱۰:۰۰:۰۰       visibility 28

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم