دیدار فرمانده یگان ویژه و همراهان محترمتشان با پدربزرگهای هفت باغ مهربانی زنجان

به مناسبت روز جهانی و هفته نیروی انتظامی جناب آقای سرهنگ باباپورفرمانده یگان ویژه به اتفاق هیئت محترم همراه ضمن دیدار صمیمانه با سالمندان و کارکنان به مناسبت گرامی داشت هفته سالمند از هفت باغ مهربانی بازدید بعمل آوردند.


date_range ۱۳۹۶/۰۷/۱۸، ۱۲:۵۳:۴۰       visibility 94

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم