15درصد سالمندان کشور تنها زندگی می کنند

                                                                                                             

رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت گفت: 15درصد سالمندان در خانوارهای یک نفره هستند که از این تعداد 18 درصد مردان و 82 درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

به گزارش مهر، مهین عظیمی افزود: در برنامه ششم توسعه، مقایسه شاخص توسعه انسانی بین چهار کشور انجام شده که در آن زندگی سالمند و میزان دسترسی به خدمات مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقایسه، ایران در جهان رتبه 75 و در منطقه رتبه دهم را دارد.

عظیمی تصریح کرد: یکی از شاخصههای مهم مقایسه، امید به زندگی توام با سلامتی است که در این شاخص ایران رتبه دوازدهم را دارد که سن 64 سال است و در برنامه توسعه ششم الزام شده که درصد امید به زندگی را افزایش دهیم.

رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه در سال 2050 از هر سه نفر یکی سالمند است، بیان کرد: تفاوت ما با کشورهای توسعه یافته این است که آنها در طول صدسال به سالخوردگی جمعیت رسیده اند ولی ایران ظرف 125سال این سالخوردگی جمعیت را تجربه میکند.

رئیس اداره سلامت سالمندان خاطرنشان کرد: همسردار بودن در مردان سالمند حدود 91درصد است علاوه براین 54درصد زنان سالمند متاهل هستند.


date_range ۱۳۹۶/۰۷/۱۵، ۰۹:۰۴:۱۴       visibility 73

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم