بازدید اعضای شورای اسلامی شهر زنجان و سرپرست شهرداری از هفت باغ مهربانی زنجان به مناسبت گرامی داشت هفته سالمند

                                                     

به مناسبت روز جهانی و هفته سالمندان جناب آقای احمد نصیری و هیئت محترم همراه ضمن دیدار صمیمانه با سالمندان و کارکنان از هفت باغ مهربانی بازدید یعمل آوردند.
ضمنا در پایان بازدید نشستی با دست اندرکاران موسسه خیریه فرزانگان سالمند داشتند که از انعکاس مکتوب درخواست مطروحه به شورای شهر زنجان استقبال نمودند.

 


date_range ۱۳۹۶/۰۷/۱۱، ۱۲:۰۰:۳۳       visibility 109

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم