دیدار مدیر محترم بهزیستی استان زنجان با پدربزرگهای هفت باغ مهربانی زنجان به مناسبت گرامی داشت هفته سالمند

به مناسبت روز جهانی و هفته سالمندان جناب آقای محمدی مدیر کل محترم بهزیستی استان زنجان به اتفاق جناب آقای بازگشا مدیر کل محترم دیوان محاسبات استان زنجان و هیئت محترم همراه ضمن دیدار صمیمانه با سالمندان و کارکنان از هفت باغ مهربانی بازدید بعمل آوردند.

                                                    


date_range ۱۳۹۶/۰۷/۱۲، ۱۱:۴۹:۵۹       visibility 110

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم