هفته سالمندان مبارک

 

سالمندان ذخایر با ارزشی هستند که باید اقدامات لازم برای برخورداری بهینه از خردمندی و کاردانی آنان در خانواده و جامعه به عمل آید.

  1. به منظور پاسداشت مقام این شهروندان ارشد، 10 مهر ماه با عنوان روز سالمند و هفته سالمندان نامگذاری شده است.
  2. حق هر انسانی است تا در هر جایی از جهان با کرامت، امنیت و اطمینان پا به سالمندی بگذارد و در عین حال از حقوق و آزادی بینادین خود بهره ببرد.
  3. آینده با نحوه برخورد ما با چالش های جمعیت رو به سالمندی و بیشینه سازی فرصت های این جمعیت تعیین خواهد شد.
  4. امروز باید اقداماتی جدی  برای تامین نیازهای سالمندان  همچنین برای آماده سازی نسل آینده برداشته شود . در حقیقت، برای مهیا کردن آینده خود آنان. همزمان با تدوین برنامه توسعه پس از 2015 در جامعه جهانی، بایستی مطمئن شویم که به صدای سالمندان گوش فرادهیم و از در نظر گرفته شدن مسائل و نگرانی هایشان اطمینان حاصل کنیم.
  5. سالمندی، موهبتی الهی است و سالمند اگرچه خسته راه است، ولی تجربه گرانبهایش، از بزرگ ترین گنجینه هاست.
  6. روز سالمند و هفته سالمندان گرامی باد به امید روزی که هیچ سالمندی در هیچ قفس طلایی نیز نباشد.

موسسه خیریه فرزانگان سالمند(هفت باغ مهربانی)


date_range ۱۳۹۶/۰۷/۰۹، ۱۰:۴۰:۳۳       visibility 181

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم