سفارش تاج گل برای مراسم

شما  خیرین عزیز میتوانید برای اعلام تسلیت و همدردی با دوستان و آشنایان، به مؤسسه خیریه هفت باغ مهربانی زنجان (مرکز نگهداری سالمندان)سفارش تاج گل مصنوعی بدهید تا هم در کار خیر ما را یاری کنید و هم اینکه همدردی خود را با آن عزیزان اعلام می نمایید.

انتخاب تاج گلحداقل میزان اهدا ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریـال می باشد

پرداخت الکترونیکی از طریق کلیه‌ی کارت‌های بانکی عضو شبکه‌ی شتاب

مبلغ را با اعداد انگلیسی وارد نمایید

مبلغ: ریـال

لطفا درگاه پرداخت را انتخاب نمایید:


shooow

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل