تغییرات دوران سالمندی

پیری با کاهش توانایی های ذهنی و جسمی همراه است که به تدریج با گذشت زمان روی می دهد البته این کاهش در افراد به دلیل تفاوت های زیستی و محیطی با شدت متفاوت روی می دهد. در ادامه برخی از این تغییرات را بررسی می کنیم:

تغییرات حسی
سنین سالمندی با افت توانایی بینایی، شنوایی همراه است. بویایی و چشایی نیز ممکن است تا حدی تحت تاثیر قرار بگیرد. با تغییرات پوستی مانند چروک شدن و نازک شدن پوست افراد نسبت به درد و آسیب حساس تر می شوند.

عملکرد حرکتی
افزایش سن با افزایش سطح چربی و کاهش قدرت عضلانی همراه است، بنابراین توانایی انجام حرکات پیچیده در فرد کاهش می یابد. مفاصل نیز تحت تاثیر قرار می گیرد به گونه ای که آرتروز یکی از شایع ترین بیماری های جسمانی مزمن در سالمندان است.

تغییرات در عملکرد شناختی
سالمندی مشکلاتی در حافظه و یادگیری را به همراه دارد. افزایش سن با کاهش توانایی سیستم شناختی همراه است. کاهش در حافظه فعال به خصوص بسیار مشهود است ولی حافظه رویدادی که مربوط به خاطرات فرد است کمتر آسیب می بیند. همچنین سالمندان ممکن است در بازیابی کلمات با مشکل رو به رو شوند.

تغییرات هیجانی
سالمندان از نظر بهینه سازی عاطفه، یعنی توانایی به حداکثر رساندن هیجان مثبت و تعدیل کردن هیجان منفی بهتر می شوند. در دوران سالمندی مسئولیت های استرس زای زندگی زناشویی و شغلی کاهش می یابد. معمولا در این سنین افراد به درک هیجانی بیشتر می رسند و تعامل های مثبت بین زوجین افزایش پیدا می کند. در مقابل مقدار تعامل های اجتماعی و اندازه شبکه اجتماعی سالمندان معمولا کاهش پیدا می کند، ولی روابط عمیق تر می شوند. در این سنین افراد بیشتر از قبل با مرگ دوستان، همسر، و خواهر برادرهای خود مواجهه می شوند. داشتن ارتباط با فامیل و دوستان در این دوران سلامت آنان را پیش بینی می کند.

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل