شب یلدا

عنوان نمایشگاه شب یلدا
تقویم نمایشگاه 97/09/25 تا 97/09/30

مسئول و همیاران

غرفه هفت باغ مهربانی

در نمایشگاه

مسئول و طراح غرفه

( خانم )

 

همیاران برپائی غرفه

( خانم ها و آقایان )

همیاران اداره غرفه

( خانم ها و آقایان )

 

زهره نبطیه حسن نعمتی-بهزاد پیری-زهره نبطیه-امیرحسین مستندی بهاره حیدری-تمنا قاسمی پور-مهدیس احمدی-الهام فخاری-زهره نبطیه-حمید خالقی-هادی بیات-امیرحسین مستندی-سید امین مرتضوی-هادی عامری

 

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل