دهه محرم

عنوان نمایشگاه دهه محرم
تقویم نمایشگاه 97/06/27 تا 97/06/31

مسئول و همیاران

غرفه هفت باغ مهربانی

در نمایشگاه

مسئول و طراح غرفه

( خانم )

همیاران برپائی غرفه

( خانم ها و آقایان )

 

همیاران اداره غرفه

( خانم ها و آقایان )

 

زهره نبطیه داوود قربانلو-زهره نبطیه داوود قربانلو-امیرحسین معتمدی-هادی بیات-علیرضا رضائی-سیده راضیه نعمتی-سیده زهرا احمدی-شهلا مقدم-مریمم بابائی-سمیه کرمی

 

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل