اولین نمایشگاه عرضه مستقیم مواد غذایی،محصولات کشاورزی صنعتی و سنتی و روستایی

عنوان نمایشگاه

ساختمان، تاسیسات سرمایشی، گرمایشی و کاشی و سرامیک

تقویم نمایشگاه

13/04/96 تا 16/04/96

مسئول و همیاران غرفه هفت باغ مهربانی در نمایشگاه

مسئول و طراح غرفه ( خانم )

همیاران برپائی غرفه ( خانم ها و آقایان )

همیاران غرفه ( خانم ها )

مریم اصانلو

مریم اصانلو، مهسا بطحائی، حمید عسگری، علیرضا حسنلو، الناز امین

فریبا نوری، یلدا نظری، سحر حسنلو، مهسا بطحائی، شهلا مقدم و شیما خاتمی

 

لینک تصاویر ( بزودی راه اندازی می شود  (

 

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل