یازدهمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی

 

عنوان نمایشگاه

یازدهمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی

تقویم نمایشگاه

96/04/20 تا 96/04/24

مسئول و همیاران غرفه هفت باغ مهربانی در نمایشگاه

مسئول و طراح غرفه ( خانم )

همیاران برپائی غرفه ( خانم ها و آقایان )

همیاران غرفه ( خانم ها )

مریم اصانلو

مریم اصانلو، مهسا بطحائی، حمید عسگری و علیرضا حسنلو

فریبا نوری، یلدا نظری، مهسا بطحائی، شهلا مقدم، شیما خاتمی، الناز امین و مریم اصانلو

 

لینک تصاویر ( بزودی راه اندازی می شود  (

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل