نمایشگاه کاسپین

اولین نمایشگاه عرضه مستقیم مواد غذایی،محصولات کشاورزی صنعتی و سنتی و روستایی

عنوان نمایشگاه ساختمان، تاسیسات سرمایشی، گرمایشی و کاشی و سرامیک تقویم نمایشگاه 13/04/96 تا 16/04/96 مسئول و همیاران غرفه هفت باغ مهربانی در نمایشگاه مسئول و طراح غرفه ( خانم ) ...
ادامه


دومین نمایشگاه لاستیک، پلاستیک

  عنوان نمایشگاه ساختمان، تاسیسات سرمایشی، گرمایشی و کاشی و سرامیک تقویم نمایشگاه 13/04/96 تا 16/04/96 مسئول و همیاران غرفه هفت باغ مهربانی در نمایشگاه مسئول و طراح غرفه ( خانم ) ...
ادامه


هشتمین نمایشگاه خودرو، حمل و نقل ،ترانزیت و قطعات یدکی خودرو

  عنوان نمایشگاه ساختمان، تاسیسات سرمایشی، گرمایشی و کاشی و سرامیک تقویم نمایشگاه 13/04/96 تا 16/04/96 مسئول و همیاران غرفه هفت باغ مهربانی در نمایشگاه مسئول و طراح غرفه ( خانم ) ...
ادامه


سومین نمایشگاه توانمندیهای اقتصادی استان زنجان

عنوان نمایشگاه ساختمان، تاسیسات سرمایشی، گرمایشی و کاشی و سرامیک تقویم نمایشگاه 13/04/96 تا 16/04/96 مسئول و همیاران غرفه هفت باغ مهربانی در نمایشگاه مسئول و طراح غرفه ( خانم ) ...
ادامه


سومین جشنواره اقوام و فرهنگ ایرانی، صنایع دستی، سوغات ، خوراکیها و عرقیات سنتی استانها

عنوان نمایشگاه سومین جشنواره اقوام و فرهنگ ایرانی، صنایع دستی، سوغات ، خوراکیها و عرقیات سنتی استانها تقویم نمایشگاه  96/04/31 تا 96/05/06 مسئول و همیاران غرفه هفت باغ مهربانی در نمایشگاه ...
ادامه


یازدهمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی

  عنوان نمایشگاه یازدهمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی تقویم نمایشگاه 96/04/20 تا 96/04/24 مسئول و همیاران غرفه هفت باغ مهربانی در نمایشگاه مسئول و طراح غرفه ( خانم ) ...
ادامه


نمایشگاه ساختمان، تاسیسات سرمایشی، گرمایشی و کاشی و سرامیک

  عنوان نمایشگاه ساختمان، تاسیسات سرمایشی، گرمایشی و کاشی و سرامیک تقویم نمایشگاه 96/04/13 تا 96/04/16 مسئول و همیاران غرفه هفت باغ مهربانی در نمایشگاه مسئول و طراح غرفه ( خانم ) ...
ادامه


اهدا از طریق موبایل

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم