همیاری

سفارش تاج گل و بنر تسلیت

شما  خیرین عزیز میتوانید برای اعلام تسلیت و همدردی با دوستان و آشنایان، به مؤسسه خیریه هفت باغ مهربانی زنجان (مرکز نگهداری سالمندان)سفارش تاج گل مصنوعی و بنر تسلیت بدهید تا هم در کار خیر ما را یاری کنید و هم اینکه همدردی خود را با آن عزیزان اعلام می نمایید. سفارش تاج گل    ...
ادامه


شماره حسابهای مؤسسه

شماره حسابهای مؤسسه خیریه فرزانگان سالمند زنجان(هفت باغ مهربانی) بانک شماره حساب شماره کارت ملی 0110616692007 6037991899890325 توسعه تعاون 210011128245401 5029087000023252 تجارت 1733080058 5859837000120259 ...
ادامه


لیست همیاران

لیست همیاران موسسه خیریه هفت باغ مهربانی اهدای نقدی نمایش    اهدای نقدی تاج گل / بنر تسلیت   همیاران غیر نقدی(تامین کالا ، ارائه خدمات اجرایی، خدمات مشاوره، دریافت اخبار و...) نمایش      ...
ادامه


با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل