قوانین و مقررات

منشور انسانی و حقوقی دوران پیری

منشور انسانی و حقوقی دوران پیری افزایش سن و رسیدن به سن پیری برای هرانسانی گریزناپذیر است برای همین دلیل برای افراد مسن منشوری است که با هم میخوانیم: ماده ۱: حق زندگی. • آزادی محل زندگی. • خانواده و دیگر مداخله‌کنندگان درمانگر باید حق سالمند را در انتخاب محل زندگی رعایت ...
ادامه


قانون تشکیل شورای ملی سالمند

  قانون تشكيل شوراي ملي سالمندان ارائه خدمات رفاهی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی به سالمندان ماده 1- منظور از سالمند در اين آيين نامه كليه افراد 60 سال و بالاتر مي باشند. ماده 2 – منظور از ساماندهي، بهبود روش زندگي و ارتقاي كيفيت آن ايجاد رضايت از زندگي در سالمندان از طريق ...
ادامه


با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل