درباره ما

خدمات ما

نوع فعالیت مرکز جامع خدمات توانبخشی سالمندان را میتوان به شرح ذیل دسته بندی کرد: 1. حوزه خدمات پزشکی 2. حوزه خدمات توانبخشی 3. حوزه خدمات مشاوره‌ای 4. حوزه خدمات مراقبتی 5. حوزه فرهنگی 6 . حوزه آموزشی   حوزه خدمات پزشکی 1. خدمات عمومی (معاینه روزانه و هفتگی پزشک، پرستاری) ...
ادامه


هیات مدیره

مرکز سالمندان زنجان از تاریخ 94/12/29 با عنوان " موسسه خیریه فرزانگان سالمند زنجان ( هفت باغ مهربانی ) " با مدیریت و راهبری هیات مدیره جدید اداره می شود. اعضای هئیت مدیره : آقای ابراهیم جمیلی ( رئیس هیات مدیره ) آقای علی کلانتری ( نائب رئیس هیات مدیره ) آقای محمدتقی مقدم فرد ...
ادامه


هیات امنا

          به زودی بارگذاری خواهد شد
ادامه


اساسنامه

فرازهایی از اساسنامه مؤسسه خیریه فرزانگان سالمند (در حال ویرایش) ماده 2- نوع فعالیت: کلیه فعالیتهای مؤسسه غیر سیاسی و غیر انتتفاعی غیر دولتی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. ماده 3- محدوده فعالیت این مؤسسه در سطح شهرستان زنجان است. ...
ادامه


سرآغاز

   تاریخچه فعالیت موسسه خیریه هفت باغ مهربانی زنجان رسول اكرم (ص) " فرد سالخورده در ميان خانواده اش همچون پيامبر در ميان امتش مي باشد " موسسه خیریه هفت باغ مهربانی زنجان برای توسعه اندیشه نیکوکاری و بسیج آحاد مردم مهربان زنجان برای میزبانی از سالمندان عزیز تاسیس ...
ادامه


سایر موضوعات

عملکرد

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل