توصیه‌های دین ما در رابطه با سالمندان/بخش دوم

احترام به سالمندان و محبت به کودکان از اصلی‌ترين مؤلفه‌های اخلاقی در اسلام است

در هنگام ورود ايشان به محافل و مجالس جا دادن به آنان و حتی برخاستن به قصد احترام ايشان جزو مكارم اخلاقی به شمار می‌آيد.
احترام به سالمند در دين مبين اسلام نوعی عبادت محسوب می‌شود و از اين‌‌رو خداوند و فرشتگان الهی پيوسته بر كسانی‌كه با احترام و محبت با سالمندان برخورد می‌كنند درود می‌فرستند.

خداوند همواره انسان را در موقعيت‌های مختلف زندگی مورد آزمايش قرار می‌دهد و يكی از زمينه‌های امتحان الهی، چگونگی برخورد فرزندان با والدين در دوران سالمندی است.

سالمندان منشأ آثار خير و بركات فراوان در جامعه هستند و جوانان بايد همواره قدردان زحمات اين عزيزان بوده و با نهايت عطوفت و مهربانی با آنان رفتار كنند.
قرآن كريم و سيره منقول از ائمه اطهار(ع) حاوی منابع بی‌بديل ارزشی در زمينه تكريم سالمندان است كه می‌تواند زمينه‌ساز پيشتازی و پرچم‌داری ملل مسلمان در عرصه اخلاق‌مداری و رعايت حقوق همه آحاد بشر به‌ويژه گروه‌های آسيب‌ پذير نظير سالمندان باشد.

امام سجاد(ع) پيرامون اهميت احترام به سالمند می‌فرمايند: حق سالخورده اين است كه حرمت پيری‌اش را نگه‌داشته و در اختلافات، خصمانه با او روبرو نشويد. در راه رفتن بر او سبقت نگيريد و نادانش نشماريد و همواره با احترام با او رفتار كنيد.

حمايت از سالمندان امری توصيه شده در اسلام است و خداوند در آيه ۵۴ سوره روم می‌فرمايد: «خداوند همان كسی است كه شما را آفريد در حالی‌كه ضعيف بوديد؛ سپس بعد از ناتوانی قوت بخشيد و باز بعد از قوت، ضعف و پيری قرار داد، او هرچه بخواهد می‌آفريند و او دانا و توانا است.»

رسول خدا(ص) در خصوص توجه به سالمندان فرموده‌اند: در مورد ناتوانان مرا ياری دهيد و تنها به خاطر ضُعفای شما است كه خداوند رزق و روزی شما را می‌دهد و در جايی ديگر نيز می‌فرمايد: هر جوانی كه به سالمندی احترام بگذارد، خداوند كسی را برای اكرام و احترام به او در هنگام سالمندی بر می‌انگيزد.

اسلام به سالمندان با نظر احترام و تكريم می‌نگرد و با همه توجهی كه به جوانان دارد، با سالمندان به شيوه‌ای خاص رفتار می‌كند تا افراد جامعه، وجود آنان را بی‌ارزش ندانند. حمايت از سالمندان، از اموری است كه اسلام به آن توصيه بسياری كرده است.

همچنين در اسلام سالخوردگی نشانه تجربه و دانايی است، از اين‌رو بايد مورد دلجويی، محبت و احترام قرار گيرند و شخصيت‌شان گرامی داشته شود؛ رسول خدا(ص) می‌فرمايد: «به پيران و بزرگان خود احترام كنيد و بر كوچك‌تران خود رحمت و عنايت داشته باشيد.»

امام سجاد(ع) درباره حقوق سالمندان می‌فرمايد: «حق سالخورده اين است كه حرمت پيری او را پاس بداری، اگر سوابق فضيلت در اسلام دارد، تجليلش كنی، او را مقدم بداری، در اختلافات خصمانه با او رو در رو نشوی، در راه رفتن بر او سبقت نگيری و پيشاپيش او راه نروی، او را نادان نپنداری، اگر رفتار جاهلانه‌ای كرد، تحمل كنی، به مقتضای سوابق سالمندی، احترامش كنی كه حق سن و سال نيز چون حق اسلام است.»


Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها

  

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل